About Us
ଓଡ଼ିଆନ୍‍ ନ୍ୟୁଜ୍‍: ଇ-ଖବର ପୋର୍ଟାଲ୍ । ଟିକ୍‍ ନିକ୍‍ ଖବର ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିମୂହୁର୍ତ୍ତରେ । ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଆମ ସହିତ ରହିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‍, ଲାପଟପ୍‍ ଆଉ ଟାବଲେଟ । ଏହି ସବୁ ଡ଼ିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଖବର ଜାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ପ୍ରତିମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଖବର ହିଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ । କ୍ଲିକ୍‍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଆନ୍‍ ନ୍ୟୁଜ୍‍ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଆଉ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତodiannews@gmail.com
© 2017 Odian news. All rights reserved.