ଓଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ

374

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ମଶାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାଶୀ

Team Odian News |

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ମଶାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷାଶୀ

ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମଶା ମଣିଷକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଫ୍ୟାଲେରିଆ, ଡ଼େଙ୍ଗୁ, ଚିକେନଗୁନିଆ ଓ ଜାପାନିଜ୍ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ପରି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ଥାଏ । ଆଉଟିକେ ଭଲଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଫାଇଲେରିଆ ଓ ଜାପାନିଜ ଏନ୍ ସେଫାଲାଇଟିସ୍ । ସେହିଭଳି ମାଇ ଏଡ଼ିସ୍ ଇଜିଷ୍ଟ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡ଼େଙ୍ଗୁ ଓ ଚିକୁନ୍ଗୁନିଆ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ପାରେ ଯେ କେବଳ ମାଇ ମଶା କାହିଁକି ଅଣ୍ଡିରା ମଶା କାହିଁକି ନୁହେଁ । ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଲା ମଶାମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ । ଉଭୟ ମାଇ ଓ ଅଣ୍ଡିରା ମଶା ଗଛର ଫଳରସ ଫୁଲରମଧୁ । ପତ୍ର ଓ ଡ଼ାଳର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଓ ଜଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଯେ ଅନ୍ୟ ମାଂସାସୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥାନ୍ତି । ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଶା ମଣିଷ ରକ୍ତ ଖାଇ ଥାଏ । ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ମଶା ମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ହେଲେକେମିତି? ପ୍ରକୃତି ତଥ୍ୟଟି ଏହିପରି ଯଦିଓ ମଶାମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବଂର ମାଇ ମଶାମାନେ ନିଜର ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଶରୀରର ରକ୍ତରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଲୌହ ବ୍ୟବହାର  କରିଥାନ୍ତି ।  ଯେହେତୁ କେବଳ ମାଇ ମଶାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ମଣିଷ ରକ୍ତ  ଶୋଷଣ  କରିଥାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ଅଣ୍ଡିରା ମଶାମାନେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ  ସେମାନେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ।
ଡ଼ା.ବି.କେ.ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା