ଓଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ

233

ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପାଇବେ ନୋରଧାଉସ୍‍ ଓ ରୋମେର

Team Odian News |

ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପାଇବେ ନୋରଧାଉସ୍‍ ଓ ରୋମେର

ଷ୍ଟକ୍‍ହୋମ୮/୧୦(ଓଡିଆନ ନ୍ୟୁଜ ) : ଦୁଇ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ୱିଲିୟମ ନୋରଧାଉସ୍‍ ଏବଂ ପଲ ଏମ୍‍ ରୋମେର ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୋରଧାଉସ୍‍ ୟାଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ରୋମେର ନ୍ୟୁୟର୍କ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।  ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର (ମାଇକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ) ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବର ବିଶ୍ଲେଷଣ ପାଇଁ ନୋରଧାଉସ୍‍ ଏବଂ ରୋମେରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଏହି ବିଶ୍ଲେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ବଜାର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜୟବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତିରେ ହେଉଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକିବାର ବାଟ କୁହାଯାଇଛି।