ଓଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ

229

ଉପକାରି ଭେସଲିନ୍

Team Odian News |

ଉପକାରି ଭେସଲିନ୍

୨୯/୧୦(ଓଡ଼ିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍): ଶୀତ ଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖୋଜା ପଡ଼େ ଭେସଲିନ୍। ଏହା ସାଧାରଣ କ୍ରିମ୍ ଓ ଲୋସନ୍ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଉପଚାର ଦେଇଥାଏ । ଭେସଲିନ୍ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିଅମ୍ ଜେଲି, ଏହାକୁ ଲଗାଇଲେ ତ୍ୱଚାରେ ନମନୀୟତା ଆସିଥାଏ ଓ ତ୍ୱଚାରୁ ଶୁଷ୍କତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଛାଡି ଭେସଲିନକୁ  ଆହୁରି ଅନେକ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଭେସଲିନରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ତ୍ୱଚାରେ ମାଲିସ କରିବା  ଦ୍ୱାରା  ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ ।  ଯଦି ଦେହରେ ପରଫ୍ୟୁମର ବାସ୍ନା ଅଧିକ ସମୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବେକରେ ଓ ହାତରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଭେସଲିନ୍ ଲଗାଇ ଘଷନ୍ତୁ। ଏହା ଫଳରେ ପରଫ୍ୟୁମର ବାସ୍ନା ବେଶି ସମୟ ଯାଏଁ ରହିବ। ଯଦି କେଶ ଝଡୁଥାଏ,ତେବେ  ଦୁଇ ହାତରେ ଅଳପ ଭେସଲିନ୍ ନେଇ  କେଶରେ ହାଲୁକାଭାବେ ଘଷିଲେ,କେଶ  ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଜୋତାରେ ଅଳ୍ପ ଭେସଲିନ୍ ଲଗାଇ ବ୍ରସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ,ଜୋତା ଚମକିବା  ସହ ନୂଆ ଭଳି ଦିଶିବ। ଯଦି ଶୀତ ଋତୁରେ ଓଠ ଫାଠୁଥାଏ ଓ ଶୁଷ୍କ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଭେସଲିନ୍ ସହିତ କିଛି ଚିନି ମିଶାଇ ଲିପସ୍କ୍ରିନ୍ କରିପାରିବେ । ଭେସଲିନ୍ କୁ  ମେକଅପ୍ ରିମୁଭରଭାବେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ।